Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Categoriile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra:

AAylex cunoaste importanta datelor dvs. Si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. Cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.cocorico.ro, ai paginii de Facebook Cocorico, precum si ai altor pagini web/aplicatii administrate de AAylex in mediul online, furnizori, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile in contextele specificate mai jos.

Aceasta Politica se aplica tuturor dispozitivelor (dispozitive de tip pc, laptop, smartphone sau tableta) utilizate in scopul accesarii website-ului www.cocorico.ro, a paginii de Facebook Cocorico, precum si a altor pagini web/aplicatii adminsitrate si gestionate de AAylex in mediul online (denumite generic in continuare “Platforme electronice”). In cazul in care nu sunteti de acord cu termenele si conditiile legate de utilizarea acestora, va rugam sa nu utilizati Platformele electronice. Consideram ca prin accesarea site-ului www.cocorico.ro si a celorlalte Platforme electronice si prin continuarea utilizarii acestora si a serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti implicit de acord cu termenele si conditiile specificate in prezenta Politica in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, drepturile de autor si alte aspecte mentionate in Politica.

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor sau GDPR) si a celorlalte legi aplicabile protectiei datelor personale, AAylex administrează in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dvs., in contextul utilizarii Platformelor electronice si informatiilor prezentate despre societate, produsele si serviciile AAylex, inclusiv prezentate sub brand-ul Cocorico.

Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. Cu caracter personal AAylex poate colecta si prelucra datele dvs. Personale pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 1. Activitati comerciale de vanzari produse si servicii, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari de produse si servicii, cercetare / studii de piata, statistica in ceea ce priveste accesarea si utilizarea Platformelor electronice.
 2. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor AAylex si a brandului sau Cocorico, desfasurarea campaniilor promotionale, urmarirea si monitorizarea vanzarilor de servicii. 
 3. Activitati de post-vanzare, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite.
 4. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare. 
 5. Evaluare date oferite voluntar pentru aplicarea la unul dintre posturile disponibile in cadrul societatilor ce fac parte din Grupul AAylex.
 6. Informații generale oferite clienților despre produsele și serviciile furnizate de AAylex, prin accesarea secțiunii de Contact de pe Site- ul web.

Pentru fiecare din scopurile mai sus menționate, AAylex va prelucra datele cu caracter personal în baza unui temei adecvat de prelucrare.

– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, data si locul nasterii, istoric profesional și alte informații pe care ni le puteți furniza prin transmiterea CV-ului dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza prin accesarea si utilizarea paginii de Facebook Cocorico si a celorlalte Platforme electronice. In plus, AAylex poate, in cazurile expres prevazute de lege sau atunci cand un produs/un serviciu nu poate fi furnizat in alt mod, sa prelucreze date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea castigatorilor unor potentiale campanii promotionale (daca este cazul ca acestea sa aiba loc) și pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale. 

Prevederi speciale legate de minori 

AAylex nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. AAylex nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii AAylex prin intermediul Platformelor electronice, ori participarea la concursuri sau campanii ale AAylex, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauză, conform legii.  De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului www.cocorico.ro, paginii de facebook Cocorico si a celorlalte Platforme electronice garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

Principii dupa care ne ghidam activitatea in ceea ce priveste Politica de protectie a datelor cu caracter personal

 • Respectarea legislatiei in vigoare, corectitudine si transparenta
 • Limitarea utilizarii datelor la scopul specificat
 • Limitarea la utilizarea doar a datelor strict necesare in desfasurarea activitatii
 • Respectarea drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate
 • Asigurarea responsabila a masurilor de securitate in ceea ce priveste prelucrarea datelor